Продукти

АРЕНДАТОР-БГ е специализиран програмен продукт за отчитане и управление на агробизнеса.
– Изготвя регистри за Договори за аренда, наем; Регистър имоти, арендодатели, документи.
– Улеснява начисляването и изплащането на Рента.
– Има автоматичен експорт на данни към Анкетна карта, чл.70 и чл.69, Excel.
– Помага за Отчитане на обработки – засети култури, вложени ресурси-материали, труд, горива, наличности; продукция – добиви, себестойност…
– Има и модул ЗЕМЕДЕЛСКА КАРТА за очертаване на обработваните масиви.

АРЕНДАТОР КЛУБ (http://club.arendator.bg/) е онлайн клуб за всички земеделски производители, които желаят да модернизират своята работа като намалят максимално ръчния труд в областта на административното отчитане на дейността си. Имате достъп по всяко време, от всяко място, разполагащо с интернет свързаност. Предлагаме ви приложенията от групата „Арендатор Клуб“, с които ще улесните в пъти воденето на регистри за имотите, договорите и собствениците към тях. Лесно ще следите изплащането на рента, и себестойността на продукцията си. С един бутон ще изготвяте декларации по чл. 69 и 70 от ППЗСПЗЗ, Анкетна карта на ЗП, както и други административни справки.

Можете да изтеглите мобилното приложение НАМЕРИ ИМОТ за откриване на имоти и визуализирането им върху карта. С негова помощ лесно ще откривате търсения от вас имот само по зададен номер и ЕКАТТЕ. То може да се ползва на телефони и таблети, когато и където имате нужда от него.

 Получавате и „АГРОЗАДАЧНИК“ (офис вариант и мобилно приложение), с което да подавате и отчитате задачи за обработката на земята и да следите работата в реално време. Може да се ползва и като Информационна система за графично представяне на обработваните масиви по ползване (блокове/полета).

„Агромениджър-бг” е модерна GIS система, с която лесно можете да следите кога, какво точно се случва на всеки от вашите блокове. Имате подробна информация за засетите култури и ресурсите, които са вложени в тях. Вашият агроном може лесно да създаде задача за работниците на полето като посочи конкретния масив и нужната обработка, след което автоматично да прехвърли данните към навигационната система на работника. Освен това получавате навигационна система, благодарение на която вашите служители могат да обработват по-прецизно зададения масив, а вие можете през това време да следите къде се намира машината на полето. Данните се прехвърлят автоматично към вашия компютър на момента.

Към началото