Услуги

 • КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ за избор на софтуерни решени
  Анализ на софтуерните и хардуерните активи на клиента. Изследване и/или запознаване с процесите на производство, управление и отчетност.
  Проучване на възможни решения и предлагане на обосновано решение, съобразено с финансовата рамка на клиента.
 • СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ – разработка, внедряване, обучение
  Разработване на софтуерни проекти (WEB, локални и мобилни) по задание на клиента.
  Разработка и внедряване на системи за Управление на бизнеса.
  Изработване на специализирани WEB сайтове и платформи.
  Внедряване и Обучения за работа със софтуерни приложения.
 • УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПИСВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ…
 • ЗЕМЕДЕЛСКА КЪЩА – комплексно специализирано обслужване на клиенти в областта на агробизнеса и животновъдството
Към началото